miercuri, februarie 21, 2024
AcasăREVISTA ONLINEComunicate de presacalendarului viitoarelor apeluri de proiecte lansate prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020...

calendarului viitoarelor apeluri de proiecte lansate prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020 și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

  • În cadrul ședinței de Guvern din 24 august, a fost aprobat un Memorandum pentru aprobarea calendarului viitoarelor apeluri de proiecte lansate prin Programul Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020 și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Sunt măsuri cu o alocare totală de 1,7 miliarde de euro.
  • Guvernul a luat act de nota de informare pentru suplimentarea cu 170 de milioane de euro a bugetul apelului de proiecte POIM/935/9/1/pentru creşterea siguranţei pacienţilor în structuri spitaliceşti publice. 
  1. Memorandum pentru aprobarea calendarului viitoarelor apeluri de proiecte din POC și POIM, în valoare totală de 1,7 miliarde euro

Guvernul României a aprobat, în ședința de Guvern din 24 august, la propunerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, memorandumul pentru Aprobarea calendarului activităţilor aflate în responsabilitatea autorităţilor de management pentru Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Infrastructură mare, precum şi a administratorului tehnic al sistemului informatic IMM Recover – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea lansării apelurilor de proiecte.

În contextul crizelor simultane cu care se confruntă România post-pandemică, respectiv liberalizarea prețului la energie, creșterea prețului carburanților și criza generată de invazia Federației Ruse asupra Ucrainei, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM) s-au confruntat cu probleme care au afectat capacitatea de producţie şi de prestare de servicii. În acest context, a fost afectată capacitatea de rezilienţă a acestora, motiv pentru care s-a impus dispunerea unor măsuri de urgenţă sub formă de sprijin pentru a reface capacitatea de producţie şi de prestări servicii, prin proiecte de granturi care pot fi asigurate din fonduri externe nerambursabile prin Programul operațional Competitivitate.

Pentru a combate creșterea prețului la utilitățile publice (energie, gaze naturale, combustibil), în medie cu peste 40%, pentru că atât întreprinderile mari, IMM-urile, cât și autoritățile publice locale au înregistrat dificultăți în finanțarea activității curente dar și în gestionarea prețului la produsele și serviciile obținute de acestea, se acordă sprijin financiar prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

În acest context, dat fiind faptul că depunerea, evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor, cât şi soluţionarea contestațiilor în oricare dintre aceste etape se realizează prin intermediul platformei IMM Recover, a fost aprobat calendarul activităților aflate în responsabilitatea Autorităților de Management pentru POC și POIM, precum și a administratorului tehnic al sistemului informatic IMM Recover – Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Așadar, aprobarea acestui memorandum împuternicește MIPE și STS să lanseze proiecte de grant prin sistemul informatic IMM Recover pentru a  evita dezangajarea fondurilor europene care pot afecta economia României.

„Am promis mediului de afaceri predictibilitate și competitivitate, iar prin astfel de măsuri ne asigurăm că ne ținem de cuvânt. Cu o alocare istorică de 1,5 miliarde de euro și cu un calendar pregătit din timp, se construiesc condițiile pentru implementarea unor proiecte mature și de calitate pentru România Viitorului, în timp ce accelerăm gradul de absorbție”, a transmis Marcel Boloș.

Măsurile implementate de MIPE care fac obiectul acestui memorandum sunt următoarele:

Măsura 4.1.1

Măsura 4.1.1, reglementată prin OUG 82/2022, este una dintre formele de sprijin pe care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene le-a lansat în această perioadă pentru a susține mediul de afaceri în circumstanțele excepționale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de pandemia de COVID-19, crizele de consum și crizele produse de războiul din Ucraina.

Proiectele aferente Măsurii 4.1.1, care are o alocare de 400 de milioane de euro, vor finanța investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență și vor avea ca activități eligibile:

a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Calendarul pentru această măsură este următorul:

Măsura de întreprins Termen
Lansarea apel de proiecte 23.08.2022
Evaluarea apelului de proiecte 05.09.2022
Contractare proiecte 16.09.2022

Măsura 4.1.1. BIS

La 15 mai 2022, a fost aprobată OUG 113/2022, care reglementează Măsura 4.1.1 BIS, prin care a IMM-urile din industria alimentară și a construcțiilor vor putea contracta granturi de investiții pentru retehnologizare în valoare de 300 milioane euro, din Programul Operațional Competitivitate (POC). Această măsură reglementează cadrul pentru finanţarea IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniile:

a) industriei alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
b) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții.

Calendarul pentru această măsură este următorul:

Măsura de întreprins Termen
Lansarea apel de proiecte 28.09.2022
Evaluarea apelului de proiecte 14.10.2022
Contractare proiecte 21.10.2022

Eficiență energetică pentru IMM-uri și a întreprinderilor mari

La 15 iulie, a fost adoptată o măsură care să răspundă situației generate de creșterea prețului la materialele de construcții și la utilități publice și urmăresc reducerea consumurilor energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie de către IMM-uri și întreprinderi mari.

Această măsură, adoptată prin OUG 112/2022, are ca obiectiv sprijinirea mediului de afaceri pentru a dobândi independență energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor și construcțiilor industriale/prestărilor de servicii precum și celor specifice proceselor tehnologice cât și pentru producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.

Astfel, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) se alocă un buget de 500 milioane euro pentru finanțarea investițiilor în măsuri de eficiență energetică pentru întreprinderi mari și IMM-uri.

Calendarul pentru această măsură este următorul:

Măsura de întreprins Termen
Lansarea apel de proiecte 23.09.2022
Evaluarea apelului de proiecte 04.10.2022
Contractare proiecte 15.10.2022

Eficiență energetică pentru autoritățile locale 

Prin OUG 112/2022 se oferă și autorităților locale acces la finanțare europeană pentru investiții în producerea de energie din surse regenerabile. Mai exact, bugetul alocat acestui tip de investiții este de 500 milioane euro prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Se vor acorda:
– Granturi aferente măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu de energie al autorităților publice locale au valoarea minimă de 500.000 euro și valoarea maximă de 5.000.000 euro;
– Granturi aferente măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru comercializare se acordă pe beneficiar și proiect, sub formă de ajutor de stat, și au valoarea minimă de 5.000.000 euro și valoarea maximă de 15.000.000 euro.

Calendarul pentru această măsură este următorul:

Măsura de întreprins Termen
Lansarea apel de proiecte 04.10.2022
Evaluarea apelului de proiecte 12.10.2022
Contractare proiecte 20.10.2022

 170 milioane de euro pentru spitale mai sigure în România

Tot în cadrul ședinței de ieri, Guvernul a luat act de nota de informare privind creşterea nivelului de supracontractare în vederea finalizării procesul de evaluare, selecţie şi contractare a proiectelor depuse în cadrul apelului POIM/935/9/1/Creşterea siguranţei pacienţilor în structuri spitaliceşti publice care utilizează fluide medicale din cadrul Axei Prioritare (AP) 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creşterea capacităţii degestionare a crizei sanitare COVID-19 din Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020.

În vederea asigurării resurselor financiare pentru finalizarea procesului de evaluare, aprobare și contractare a proiectelor depuse pe apelul POIM/935/9/1 Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, a fost suplimentat bugetul apelului conform precizărilor de mai sus, astfel încât proiectele care îndeplinesc criteriile de evaluare și selecție să poată fi contractate și implementate în actuala perioadă de programare.

Aceste proiecte vin în sprijinul sistemului medical, pentru a împiedica eventuale blocaje la nivelul infrastructurii disponibile şi, implicit, afectarea dreptului la sănătate pentru pacienții ce necesită internare. Ele au drept scop evaluarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii instalațiilor electrice, de fluide medicale și de ventilare și tratare a aerului, precum și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare și alarmare de incendii.

Până la data închiderii apelului POIM/935/9/1, 31.03.2022, au fost depuse un număr de 115 proiecte în valoare totală eligibilă de 936.731.433 lei (187.346.287 euro). Dintre acestea:
-­ 91 de proiecte în valoare de 683.524.786 lei (136.704.957 euro) au fost aprobate;
– 6 proiecte în valoare de 32.485.080 lei (6.497.016 euro) au fost respinse/redepuse;
– 18 proiecte în valoare de 182.787.970 lei (36.557.594 euro) sunt în evaluare.

Astfel, totalul necesar pentru finanțarea celor 109 proiecte este de 173.262.551 euro, sumă cu care a fost suplimentat bugetul apelului, astfel încât proiectele care îndeplinesc criteriile de evaluare și selecție să poată fi contractate și implementate în actuala perioadă de programare, termenul fiind 15.10.2022.

Numai astăzi, au fost semnate contracte în valoare totală de 11 milioane de euro, pentru spitale din județele Mureș, Iași, Constanța și Călărași.

În cadrul apelului, se finanțează proiecte care vizează investiții în spitalele publice din sistemul sanitar de stat pentru:
– Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea gradului de securitate la incendii;
– Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale.


Suprafața împădurită a județului Dolj va crește cu 12% până în...

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet, a participat marți, 28 noiembrie 2023, la plantarea primei păduri din nisipurile Olteniei, realizată prin fonduri PNRR....

Cadastrul cu fonduri europene continuă până în anul 2027

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) continuă cadastrarea cu fonduri europene până în anul 2027. Legea nr. 338/2023 pentru aprobarea Ordonanței de...
spot_img
spot_img
spot_img

video

Secretul banilor

Atelier de comunicare

spot_img
7,827FaniÎmi place
290AbonațiAbonați-vă
spot_img

Abonează-te la newsletter

spot_img

evenimente

george.bcr.ro