marți, martie 5, 2024

Revista Patronatului Român este o publicatie online editata de EDITURA PTAH S.R.L. CUI 43046389 și un portal care reprezintă interesele mediului antreprenorial din România și va evita orice fel de partizanat politic.

Prin publicarea pe platforma https://revistapatronatuluiroman.ro a oricărui tip de informații, Revista Patronatului Român nu oferă nicio garanție privind corectitudinea, integritatea și actualitatea datelor, în ciuda atenției deosebite cu care sunt verificate informațiile. Revista Patronatului Român nu poate fi facută responsabilă pentru nici un tip de daune directe sau indirecte, inclusiv pierderea profiturilor, care pot rezulta din accesarea și/sau folosirea platformei https://revistapatronatuluiroman.ro .

Revista Patronatului Român nu este responsabilă pentru conținutul și acuratețea site-urilor pentru care se indică un link și nu susține neapărat opiniile exprimate de site-urile respective. Totodată,  vă avertizăm asupra posibilelor riscuri de virusare, cu care utilizatorii de Internet se confruntă zilnic. Revista Patronatului Român nu poate fi făcută responsabilă pentru pierderea/deteriorarea datelor sau beneficiilor ca urmare a utilizării acestei platforme.

Toate materialele, continutul și datele din această platformă sunt furnizate utilizatorilor fără obligații accesorii pentru proprietar și editorul web și pot fi modificate, completate, șterse definitiv sau temporar de către Revista Patronatului Român, fără o notificare prealabilă.

Revista Patronatului Român nu își asumă responsabilitatea şi nu va fi răspunzătoare pentru indisponibilitatea temporară generată de cauze tehnice.