miercuri, iulie 24, 2024
AcasăREVISTA ONLINEComunicate de presaSistemul informatic MySMIS2021, disponibil oficial. Ministrul Marcel Boloș: „Am lansat platforma prin...

Sistemul informatic MySMIS2021, disponibil oficial. Ministrul Marcel Boloș: „Am lansat platforma prin care vor fi depuse toate proiectele pentru accesarea celor 46 miliarde euro din Politica de Coeziune 2021-2027”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță lansarea primelor module ale sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, sistemul unic de management al informației privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 prin care se vor atrage cele 46 miliarde euro din Politica de Coeziune 2021-2027. Acesta este disponibil la https://mysmis2021.gov.ro.

Platforma este dezvoltată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în conformitate cu reglementările Comisiei Europene și cerințele de transparentizare și acces facil al beneficiarilor la fondurile externe nerambursabile, stabilite în cadrul Sistemului de management și control.

„România este acum într-un moment foarte important, având un buget de investiţii care este aproape dublu faţă de ceea ce înseamnă perioada de programare precedentă, dar şi faţă de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. În acest sens, finalizarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ care stă la baza gestionării fiecărui cent din banii europeni de care dispunem era vitală pentru viitorul investițiilor strategice naționale. Am promis că pe 16 mai lansăm platforma. Ei bine, astăzi găsiți pe site-ul ministerului noul sistem informatic, construit în conformitate cu regulile de transparentizare și acces facil la fonduri. Îmbunătățirea funcționalităților platformei față de cea veche, prin automatizarea anumitor acțiuni în diversele etape din ciclul de viață al programului/proiectelor, va însemna pentru cei care accesează bani europeni eficientizarea și accelerarea procesului de implementare a proiectelor. Mulțumesc pe această cale tuturor partenerilor implicați, în special Serviciului de Telecomunicații Speciale, fără de care viitorul banilor europeni ar fi fost în pericol”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Procesul de dezvoltare s-a axat inclusiv pe respectarea legislației în vigoare și răspunderea la nevoile de îmbunătățire și optimizare a utilizatorilor sistemului informatic MySMIS2014/SMIS2014+ . În acest sens, arhitectura sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ reflectă toate etapele ciclului de viață al unui proiect.

Cum se utilizează platforma MySMIS2021/SMIS2021+

Aplicația MySMIS2021 acoperă toate etapele ciclului de viață al unui proiect – definirea apelului, elaborarea și depunerea proiectului (cererii de finanțare), evaluarea, contractarea, achizițiile, implementarea și monitorizarea, prin module dedicate. Între modulele aplicației există o interdependență, astfel încât informațiile pot fi, pe de o parte, asociate codului unic al proiectului, și pe de altă parte, agregate la diferite niveluri ale programului operațional.

La acest moment, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează platforma pentru etapa de preînscriere, pentru ca beneficiarii să aibă posibilitatea să creeze contul unic și să introducă documentele preliminare necesare procesului de accesare a fondurilor europene. De asemenea, beneficiarii au acces la un sistem de Helpdesk, pentru a putea răspunde în cel mai scurt timp celor interesați de finanțările europene.

Un manual de utilizare a platformei este disponibil AICI.

Ulterior, în cursul lunii iunie se va lansa modulul „Cereri de finanțare”, care asigură introducerea de către beneficiari a informațiilor necesare pentru completarea cererii. Modulul este utilizat pentru introducerea de informații structurate și atașarea de documente justificative în secțiuni definite în vederea elaborării și transmiterii cererii de finanțare.

Pentru atingerea obiectivelor, în cadrul aplicațiilor MySMIS2021 (interfețele Back Office și Front Office), s-a introdus declarația unică în vederea simplificării procesului de evaluare, prin asumarea solicitantului că a respectat toate cerinţele pentru depunerea cererii de finanţare şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului, urmând ca solicitantul să prezinte toate documentele justificative în situaţia în care proiectul este admis la contractare pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate.

Ce aduce nou sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+

Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ asigură o utilizare facilă, transparentă, nediscriminatorie și simplificată la fondurile europene, având ca obiective principale:

–  reducerea birocrației pentru beneficiari;

– reducerea duratei proceselor de evaluare, selecţie şi contractare, pentru respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute de reglementările legale aplicabile în domeniu;

– eficientizarea procesului de implementare şi monitorizare a proiectelor  de către autoritățile responsabile.

În vederea creșterii calității serviciilor publice, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ facilitează schimbul de date cu sisteme informatice ale altor autorități, în baza principiului interoperabilității.

S-a pus accent pe corelarea informațiilor și preluarea automată a acestora în diverse secțiuni ale aplicației, pentru a reduce timpul necesar completării informațiilor de către utilizatori, precum și simplificarea procesului, prin comasarea sau eliminarea mai multor interfețe care existau în vechiul sistem informatic MySMIS2014.

De asemenea, la nivelul MySMIS2021 s-a optimizat modalitatea de construire și modificare a bugetului proiectului, iar informațiile introduse se corelează automat cu alte secțiuni, în funcție de tipul bugetului, după caz.

Reamintim că pentru dezvoltarea și funcționarea sistemului unic de management al informației privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027, cadrul instituțional a fost adoptat de Guvern prin OUG nr. 172/2022. Actul normativ prevede că Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura dezvoltarea aplicațiilor, administrarea tehnică a acestora și a sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+, în timp ce MIPE va asigura administrarea operațională.

46 de miliarde de euro pentru investiții strategice

În 2022, România a primit aprobarea Acordului de Parteneriat și a tuturor celor 16 programe aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, care aduc României 46 de miliarde de euro pentru investiții strategice în spitale mai sigure, rețele strategice de transport, modernizarea infrastructurii de apă și canalizare și sprijin pentru mediul de afaceri.

Toate investițiile cuprinse în Politica de Coeziune sunt stabilite pe baza analizei decalajelor și a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor și nevoilor, inclusiv la nivel microregional, și cuprind domenii precum ocuparea forței de muncă, infrastructură, educație, locuințe, sănătate, servicii sociale și pentru îngrijire de lungă durată.

MIPE a lansat un calendar consolidat al apelurilor de proiecte în 2023, pentru programele cu finanțare din fonduri europene, care să permită o corelare a diferitelor surse, atât din Politica de Coeziune 2021-2027, cât și din PNRR. Acesta este disponibil AICI.


Articolul precedent
Articolul următor
București, 17 mai 2023 – ARIR (Asociația Română pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relaţia cu Investitorii (IR), anunță că la inițiativa sa și cu sprijinul KPMG Legal – Toncescu și Asociații SPRL, cu susținerea Autorității de Supraveghere Financiară și a Bursei de Valori București, s-a obținut introducerea a două noi coduri în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), dedicate funcțiilor de Director Relația cu Investitorii (COR 121920) și Specialist Relația cu Investitorii (COR 241272). Cele două coduri au devenit utilizabile inclusiv în platforma Revisal începând din data de 10 aprilie 2023. Astfel, ARIR estimează creșterea numărului de persoane ce se instruiesc în acest domeniu și o mai mare atenție a companiilor asupra recrutării de personal specializat, fiind consolidată piața de resurse umane în IR. Daniela Șerban, Președinte și Co-fondator ARIR: „Includerea în Clasificarea Ocupațiilor din România a funcțiilor de Specialist și Director Relația cu Investitorii este un semn de evoluție și maturizare a pieței de capital românești. Este o recunoaștere a eforturilor și a rolului tot mai mare pe care companiile listate le acordă persoanelor care activează în acest domeniu, facilitând comunicarea dintre companiile listate la bursă și investitori. Avem o reușită importantă a ARIR în promovarea activității de Investor Relations în România și în simplificarea angajării de personal în aceste funcții specifice. Am avut o colaborare foarte bună cu toate instituțiile implicate în acest proces și le mulțumim pentru sprijinul oferit comunității de IR.” Adrian Tănase, Director General, Bursa de Valori București: „Cu certitudine, includerea, începând de anul acesta, în Clasificarea Ocupațiilor din România a funcțiilor dedicate Relației cu Investitorii va contribui și mai mult la creșterea importanței pe care companiile listate la bursă au început deja să o acorde relației cu investitorii. Totodată, de acum înainte, angajații specializați în comunicarea cu investitorii vor avea o recunoaștere oficială a meseriei lor și companiile listate își vor putea crește vizibilitatea prin procesul de recrutare a acestor specialiști. Suntem încântați că, ARIR împreună cu toți cei implicați în proces au reușit să concretizeze această inițiativă și suntem convinși că ea reprezintă un pas înainte spre modernizarea pieței de capital locale.” Günay Duagi, Senior Managing Associate KPMG Legal – Toncescu si Asociații SPRL: „Ne bucurăm că am putut fi alături de ARIR în această inițiativă binevenită pentru piața de capital din România. Credem că includerea în Clasificarea Ocupațiilor din România a funcțiilor de Specialist și Director Relația cu Investitorii poate contribui la creșterea performanței în acest domeniu și indirect la încrederea investitorilor în piata de capital. Am sprijinit și vom continua să sprijinim inițiativele care pot contribui la atingerea potențialului pieței de capital din România.” Tema a fost adusă în spațiul public de către ARIR și KPMG Legal în anul 2020, iar în urma parcurgerii tuturor etapelor și susținerii în fața decidenților instituționali, precum Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Inspecția Muncii, introducerea celor două coduri a fost publicată în Monitorul Oficial în anul 2022. Ulterior publicării, codurile au putut fi utilizate doar în contractele de muncă, iar odată cu lansarea noii versiuni a Registrului General de Evidență a Salariaților (Revisal) din data de 10 aprilie, acestea pot fi utilizate și în cadrul platformei. Includerea în Clasificarea Ocupațiilor din România a funcțiilor de Specialist și Director Relația cu Investitorii deschide activitatea de gestionare a Relației cu Investitorii spre o carieră dedicată, cu un parcurs și repere proprii. Context Ultimii ani au fost marcați de o creștere semnificativă a interesului pentru noi listări și investiții bursiere, cu noi recorduri în ambele situații. Anul 2021 a reprezentat un moment de vârf în ceea ce privește listările, Bursa de Valori București a avut 23 de noi companii cu acțiuni admise la tranzacționare. Cu privire la numărul de investitori, anul-record a fost 2022, atunci când a fost atins numărul de 133 mii. În aceste condiții, membrii comunității ARIR au observat o nevoie tot mai mare de personal calificat în domeniul Relației cu Investitorii (IR), pentru a crea o punte între cele două categorii aflate în continuă creștere. În plus, în România sunt peste 2.000 de companii cu mai mult de 20 acționari, conform unei analize ARIR, astfel pot avea nevoie de o persoană dedicată care să gestioneze relația cu aceștia și care pot utiliza noile funcții. A.S.F., în calitatea sa de autoritate competentă în domeniul pieței de capital contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor, în baza competențelor conferite prin OUG nr. 93/2012. A.S.F. sprijină orice măsuri menite să consolideze piața de capital, respectiv să faciliteze și să promoveze realizarea unei informări corespunzătoare a investitorilor, în contextul îndeplinirii cerințelor de transparență de către emitenții listați pe piața de capital. Astfel, în contextul promovării de către A.S.F. a unui dialog permanent cu principalele entități care activează pe piața de capital, în vederea identificării celor mai importante aspecte cu care se confruntă piața, respectiv a promovării celor mai bune soluții menite să susțină consolidarea acesteia, A.S.F. a susținut demersul de introducere în cadrul structurii COR a ocupațiilor de Specialist pentru Relația cu Investitorii, respectiv cea de Director pentru Relația cu Investitorii, exprimându-și poziția favorabilă în acest sens, în contextul discuțiilor cu ARIR. Astfel, deși legislația specifică pieței de capital din România nu face trimitere în mod expres la rolul/funcția de Specialist pentru Relația cu Investitorii, respectiv la cea de Director pentru Relația cu Investitorii, A.S.F. a considerat că aceste două funcții sunt importante pentru ca un emitent admis la tranzacționare să își poată îndeplini în mod eficient obligațiile legale ce îi revin în ceea ce privește elaborarea, transmiterea și publicarea raportărilor curente și periodice, precum și asigurarea condițiilor pentru a permite exercitarea drepturilor ce le revin investitorilor ca acționari în aceste societăți. În acest context, pentru implementarea în practică a posibilității de utilizare a codurilor anterior menționate, în cursul anului 2022, A.S.F. și-a arătat, totodată, deschiderea de a colabora cu instituții relevante implicate în acest proces, prin furnizarea, potrivit competențelor A.S.F., a oricăror informații referitoare la piața de capital, necesare atingerii acestui obiectiv. Asociația Română pentru Relația cu Investitorii – ARIR a fost înființată la inițiativa Danielei Șerban în noiembrie 2018 împreună cu membrii fondatori: Bursa de Valori București (BVB), ALRO, Electromagnetica, Franklin Templeton Management – București, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica şi Tony Romani. Au aderat comunității: Electrica, OMV Petrom, Antibiotice, Purcari, Idea Bank, BRK Financial Group, Banca Transilvania, Transgaz, MedLife, Romcarbon, Farmaceutica REMEDIA, Autonom, IMPACT Developer & Contractor, One United Properties, Transport Trade Services, Patria Bank, Connections Consult, BRD – Groupe Société Générale, Rompetrol și Agista ca Membri Asociați. INNOVA Project Consulting, ENVISIA, RTPR, Mazars și Marsh Broker de Asigurare – Reasigurare și Dentons au devenit Membri Afiliați. Membrii ARIR sunt printre cele mai mari companii din România, ce au în comun obiectivul de a implementa cele mai bune practici de transparență, comunicare cu investitorii și guvernanță corporativă. *** Despre Asociația Română pentru Relația cu Investitorii (ARIR): ARIR este promotorul conceptului de Relaţia cu Investitorii (Investor Relations – IR) în România și susține că prin respectarea unor standarde de transparență, guvernanţă corporativă și proactivitate în comunicarea cu investitorii membrii noștri vor beneficia de plusvaloare, atrage mai uşor finanțare, avea reputație și încrederea necesară dezvoltării continue a afacerilor lor. ARIR a fost fondată în 2018 de companii listate, cu potențial de listare, administratori de fonduri și profesioniști în IR.

București, 17 mai 2023 – ARIR (Asociația Română pentru Relația...

București, 17 mai 2023 –  ARIR (Asociația Română pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Relaţia cu Investitorii (IR), anunță că la inițiativa sa...

Cea de-a 30-a ediție a evenimentului “Ziua Întreprinzătorilor”

Consiliul Naţional al IMM-urilor din România alături de Patronatul IMM-urilor din Sibiu a organizat astăzi, 16 mai, cea de-a 30-a ediţie a evenimentului tradițional...
spot_img
spot_img
spot_img

video

spot_img
7,917FaniÎmi place
412AbonațiAbonați-vă
spot_img

Abonează-te la newsletter

spot_img

evenimente

george.bcr.ro