vineri, mai 24, 2024
AcasăREVISTA ONLINEComunicate de presaOP-ED: OPRIȚI JAFUL DIN CADRUL MĂSURII 3!

OP-ED: OPRIȚI JAFUL DIN CADRUL MĂSURII 3!

Consiliul Național al IMM-urilor din România trage un semnal de alarmă cu privire la implementarea noii măsuri 3 – Actiunii 4.1.1 – ”Investiții în activități productive”, publicată în Monitorul Oficial nr. 1111 din 22 noiembrie a.c., care are un potențial ridicat de fraudare din următoarele considerente:

 1. Criteriul primul venit – primul servit nu va asigura calitatea proiectelor, competiția de fapt fiind dată de viteza de înscriere în platformă. De asemenea, această abordare poate conduce la blocarea platformei, încărcarea a zeci și sute de proiecte în câteva minute de la lansare, lucru care nu este corect față de toți cei care doresc să se înscrie în acest apel de proiecte. 
 1. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu a ținut cont de prelungirea cadrului temporar european. Comisia Europeană a adoptat o prelungire a cadrului temporar, cu încă șase luni, de la 31 decembrie 2021 la 30 iunie 2022.
 1. Valoarea maxima a ajutorului de stat de 1.000.000 euro reduce în mod considerabil numărul potențialilor beneficiari. Având în vedere efectele pandemiei COVID-19 asupra unui număr extrem de mare de IMM-uri, este oportună diminuarea valorii maxime a ajutorului financiar nerambursabil la 200.000 euro pentru a avea posibilitatea sprijinirii unui număr mai mare de IMM-uri. Astfel, vor putea fi sprijinite minimum 1792 de IMM-uri comparativ cu 358 de IMM-uri conform propunerii din GS.
 1. Nu există corelare între cifra de afaceri și valoarea grantului solicitat. Nu este corect ca beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, dar au o cifră de afaceri în 2019 de 100 de lei și în 2020 de 50 de lei să poată aplica pentru un grant de 1 milion de euro, acesta neavând nici experiența, nici capacitatea tehnică și nici capacitate financiară.

Se pregătește o fraudă de proporții în implementarea măsurii 3! Nu e posibil ca în lipsa unui Guvern instaurat, să fie lansată o măsură vitală pentru mediul de afaceri în regim de ,primul venit, primul servit’! Istoria ne arată că acest sistem a contribuit la fraude în ceea ce privește blocajul platformelor, aplicarea cu ajutorul ,roboților’ de proiecte, frustrare în rândul celor corecți și care își doresc competiție corectă! 358 de milioane de euro care riscă să ajungă nu la cei care au nevoie, nu la cei performanți, ci la cei care ,se descurcă’! Fac un apel la noul Prim-Ministru, la Ministrul fondurilor europene, la Ministrul economiei să oprească imediat acest potențial jaf!!!”, Florin Jianu, președinte CNIPMMR

Atașăm punctul de vedere complet al CNIPMMR cu privire la măsura 3.

***   ***   ***

comunicat de presa


Către: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, AM POC
Referitor la: Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 4.1.1 – ”Investitii in activitati productive

Stimate doamne / Stimati domni,

Va adresam aceasta scrisoare in scopul clarificarii anumitor aspecte ce tin de scrierea, depunerea, evaluarea si implementarea proiectelor de investitii in cadrul Actiunii 4.1.1. De asemenea, transmitem si cateva observatii si propuneri de imbunatatire a Ghidului Solicitantului astfel incat acesta sa raspunda intr-o masura cat mai mare necesitatilor reale ale potentialilor beneficiari: 

 1. Existenta unei perioade de minimum 30 de zile intre data publicarii ghidului solicitantului final si lansarea apelului de proiecte. Avand in vedere complexitatea documentatiei necesare pentru depunerea unui proiect, precum si criteriul actual primul venit – primul servit cu conditia obtinerii a minim 70 de puncte, este necesara o perioada de minim 30 de zile in care aplicantii sa se poata documenta si depune proiecte calitative.
 1. Valoarea maxima a ajutorului de stat

Valoarea maxima a ajutorului de stat de 1.000.000 euro reduce in mod considerabil numarul potentialilor beneficiari. Avand in vedere efectele pandemiei COVID-19 asupra unui numar extrem de mare de IMM-uri, este oportuna diminuarea valorii maxime a ajutorului financiar nerambursabil la 200.000 euro pentru a avea posibilitatea sprijinirii unui numar mai mare de IMM-uri. Astfel, vor putea fi sprijinite minim 1792 de IMM-uri comparativ cu 358 de IMM-uri conform propunerii din GS.

 1. Valoarea minima a AFN sa fie de de 50.000 euro.
 1. Desemnarea unui responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

Proiectele care vor fi depuse in cadrul acestui apel reprezinta proiecte de investitii si nu unul care implica activitati cu resurse umane. Toate organizatiile, prin legislatia in vigoare, sunt obligate sa respecte Regulamentul General de Protectie a Datelor in functie de activitatea pe care o deasfasoara si tipul de date pe care le colecteaza. Astfel, consideram ca cerinta din GS este excesiva si atrage costuri pentru IMM-uri, costuri care nu sunt eligibile.

 1. Clarificarea aspectului daca proiectul se poate implementa intr-un singur punct de lucru, o singura regiune sau acesta poate fi implementat in mai multe puncte de lucru si mai multe regiuni.
 1. Sunt necesare clarificari suplimentare cu privire la investitiile in coformitate cu prevederile Anexei I din propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI de completare a Regulamentului 2020/852 al Parlamentului European (obiectivele de mediu).
 1. Avand in vedere faptul ca din criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară nu face parte evaluarea calitativa a cererii de finantare, planului de afaceri si previziunilor financiare, consideram imperios necesara simplificarea la maximum atat a cererii de finantare cat si a planului de afaceri si a previziunilor financiare. O documentatie vasta si detaliata are sens doar in contextul evaluarii calitative a cererii de finantare. Avand in vedere faptul ca criteriile calitative sunt unele subiective, nu recomandam introducerea unor criterii calitative ale planului de afaceri.
 1. Recomandam realizarea unui tutorial video cu etapele completarii cererii de finantare pentru o corecta informare a antreprenorului.

Procesul de evaluare si selectie 

 1. Conform GS, Se vor finanța propunerile de proiecte în ordinea depunerii și care au un punctaj total ≥ 70 de puncte. Acest lucru este similar principiului primul venit primul servit, fiind o conditie de eligibilitate obtinerea unui punctaj minim de 70 de puncte. Practic va putea intra la finantare un proiect cu 70 de puncte depus inaintea unui proiect cu 100 de puncte, cel din urma riscand sa ramana in afara bugetului. Propunerea CNIPMMR este ca finantarea sa fie acordata in ordinea descrescatoare a punctajului, astfel incat sa fie finantate proiectele cu cele mai mari punctaje, acestea avand o valoarea adaugata mai mare si fiind mai bune din punct de vedere calitativ si al eficientei.
 1. Eliminarea criteriului b „Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu”. Acesta este un criteriu neclar atat pentru potentiali beneficiari, consultanti cat si evaluatori. In plus consideram ca punctarea acestui criteriu pentru investitii mai mari de 90% din valoarea totala a proiectului reprezinta un exces. Consideram ca trebuie mentinuta drept conditie de eligibilitate pragul de 20% daca aceasta este o conditie impusa de regulamentele UE, nefiind un criteriu punctat in evaluarea tehnica si financiara.
 1. Propunerea CNIPMMR pentru criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte  este următoarea:

1)       Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 10 puncte:
Sold negativ – 10 puncte;
Sold pozitiv – 0 puncte

2)       Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 –  10 puncte
≥20% – 10 puncte;
≥0% si < 20% – 5 puncte
< 0% – 0 puncte;

 1. Previzionarea economico-finaniara ca urmare a implementarii proiectului, la finalul elui de-al doilea exercitiu financiar complet, dupa implementarea investitiei

3.1. Rata solvabilitatii generale (Active totale/Datorii totale)
≥3 – 10 puncte
≥2 si < 3 – 7 puncte
≥1 si < 2 – 3 puncte
<1 – 0 puncte

3.2. Rata rentabilitatii financiare – ROE (Rezultat net/capitaluri proprii)
≥7% – 10 puncte
≥6% si < 7% – 7 puncte
≥5% si < 6% – 3 puncte
<5% – 0 puncte

3.3. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) – 10 puncte:
≥15% – 10 puncte;
≥10% < 15% – 5 puncte;
< 10% – 0 puncte;

 1. Capacitatea economico-financiara a solicitantului in exercitiul financiar 2019

4.1. Rata solvabilitatii generale (Active totale/Datorii totale)
≥2 – 10 puncte
≥1,5 si < 2 – 7 puncte
≥1 si < 1,5 – 3 puncte
<1 – 0 puncte

4.2. Rata rentabilitatii financiare – ROE (Rezultat net/capitaluri proprii)
≥5% – 10 puncte
≥3% si <5% – 7 puncte
≥1% si <3% – 3 puncte
<1% – 0 puncte

4.3. Rata de acoperire a finantarii nerambursabile (Cifra de afaceri 2019/Ajutor financiar nerambusabil)
≥1 – 15 puncte
≥0,8 si <1 – 10 puncte
≥0,5 si <0,8 – 5 puncte
<0,5 – 0 puncte

 1. Proiectul propune un produs/proces inovativ – 5 puncte
  DA – 5 puncte
  NU – 0 puncte
 1. Proiectul contribuie la minimizarea la sursa a deseurilor generate
  DA – 5 puncte
  NU – 0 puncte
 2. Proiectul prevede adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati.
  DA – 5 puncte
  NU – 0 puncte

Conferința “IMM ROMANIA”- Mediul Antreprenorial și perspectivele dialogului social”

Consiliul Naţional al IMM-urilor din România a organizat astăzi, 9 mai 2024, împreună cu PIMM Galați primul eveniment regional din Sud Estul României sub...

CNIPMMR își exprimă îngrijorarea față de scăderea investițiilor în inovare ale...

Conform ultimelor date statistice publicate de Institutul Național de Statistică (INS) cu privire la situația întreprinderilor inovatoare din România, ponderea întreprinderilor care au introdus...
spot_img
spot_img
spot_img

video

spot_img
7,932FaniÎmi place
412AbonațiAbonați-vă
spot_img

Abonează-te la newsletter

spot_img

evenimente

george.bcr.ro