vineri, aprilie 19, 2024
AcasăREVISTA ONLINEComunicate de presaMF propune crearea cadrului general pentru înființarea Bãncilor Naționale de Dezvoltare

MF propune crearea cadrului general pentru înființarea Bãncilor Naționale de Dezvoltare

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de act normativ care reglementeazã condițiile generale de înființare și funcționare a bãncilor naționale de dezvoltare, care sunt constituite și funcționeazã ca instituții de credit conform prevederilor Ordonanței de Urgențã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și ale Regulamentului UE nr. 575/2013, ale reglementãrilor emise de Banca Naționalã a României în aplicarea acestora, precum și ale altor acte normative aplicabile. Scopul creãrii bãncilor naționale de dezvoltare în România este abordarea directã a disfuncționalitãților pieței financiare și a decalajelor de finanțare, în baza unei analize independente ex-ante, în scopul atenuãrii și reducerii lor prin desfãșurarea de activitãți de dezvoltare, în conformitate cu legislația Uniunii Europene aplicabilã și cu actul constitutiv al fiecãrei bãnci de dezvoltare.

Bãncile de dezvoltare acordã finanțare în condiții de piațã și acționeazã complementar instituțiilor de credit în scopul remedierii deficitelor de finanțare și disfuncționalitãților pieței financiare.

”Guvernul își asumã responsabilitatea de a asigura o infrastructurã sustenabilã pentru România, indispensabilã pentru dezvoltarea mediului de afaceri și creșterii nivelului de trai”, a precizat dl Adrian Câciu, ministrul Finanțelor.

Principalele aspecte reglementate prin proiectul de lege sunt:
a) Scopul – sprijinirea antreprenoriatului, dezvoltarea socio-economicã și regionalã în România prin promovarea investițiilor și facilitarea accesului la finanțare pentru beneficiarii eligibili, implementarea și/sau administrarea instrumentelor financiare finanțate din fondurile europene structurale și de investiții, precum și acordarea de finanțãri în cadrul inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, inclusiv pentru investiții co-finanțate de instituții financiare internaționale. Principalele domenii sprijinite de bãncile de dezvoltare sunt: activitãți economice desfãșurate de întreprinderile mici și mijlocii; domenii și activitãți finanțate din fonduri europene; cercetare, dezvoltare și inovare; agriculturã; proiecte mari de infrastructurã și investiții strategice.
b) Forma legalã – persoane juridice române constituite ca societãți pe acțiuni ale cãror condiții de organizare și funcționare se stabilesc prin actul constitutiv elaborat în conformitate cu prevederile Legii societãților nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare. Bãncile de dezvoltare sunt deținute în întregime, în mod direct pe toatã durata de funcționare, de cãtre statul român, prin Ministerul Finanțelor.
c) Capitalul social – se asigurã din bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legile bugetare anuale și/sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului.
d) Guvernanțã – sistemul de administrare se stabilește prin actul constitutiv al acestora care se aprobã prin hotãrâre de Guvern dupã obținerea autorizației de constituire a bãncii de la BNR. Procedura de numire a membrilor organelor statutare ale fiecãrei bãnci de dezvoltare se stabilește prin hotãrâre a Guvernului. Membrii organelor de conducere ale bãncilor de dezvoltare își exercitã atribuțiile în mod independent, cu loialitate, diligențã și respectând obiectivele și strategia stabilitã de adunarea generalã a acționarilor a fiecărei bãnci de dezvoltare. Primii membri ai organelor statutare pânã la obținerea autorizãrii de funcționare de la BNR se nominalizeazã de cãtre Ministerul Finanțelor prin ordin al ministrului Finanțelor.
e) Activitãți desfãșurate – se stabilesc prin actul constitutiv aprobat cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri și completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile și completãrile ulterioare. Bãncile de dezvoltare pot funcționa doar pe baza autorizației emise de Banca Naționalã a României în conformitate cu prevederile referitoare la autorizarea unei instituții de credit și dupã emiterea unei decizii pozitive din partea Comisiei Europene privind aspectele de ajutor de stat.
f) Beneficiari eligibili – bãncile de dezvoltare oferã produse financiare în principal urmãtoarelor categorii de beneficiari eligibili: întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderi, companii de tip start-up și din domenii inovatoare, unitãți administrativ-teritoriale, companii de utilitãți publice aflate în subordinea unitãților administrativ–teritoriale; companii, universitãți, institute de cercetare-dezvoltare, entitãți publice socio-culturale, întreprinderi sociale.
g) Surse de finanțare necesare pentru derularea activitãților desfãșurate de bãncile de dezvoltare: comisioane, dobânzi și tarife rezultate din prestarea activitãților specifice și suportate de cãtre beneficiarii eligibili ai bãncilor de dezvoltare, fonduri atrase de pe piețele financiare interne și internaționale, fonduri de la instituțiile financiare internaționale, fonduri încredințate pe bazã de mandat de autoritãți ale administrației publice, fonduri de la bugetul de stat pentru asigurarea capitalului social al bãncii și pentru acoperirea cheltuielilor cu taxele și tarifele necesare înființãrii fiecãrei bãnci de dezvoltare, venituri din privatizare, împrumuturi subordonate acordate de statul român, alte surse de finanțare, stabilite prin hotãrâre a Guvernului, cu reglementarea modalitãților de utilizare.
h) Garanții de stat – statul român, prin MF, garanteazã, irevocabil și necondiționat, atât executarea principalului aferent obligațiilor de platã, cât și executarea tuturor obligațiilor de garantare asumate în nume și cont propriu de cãtre fiecare bancã de dezvoltare, în cazul în care obligațiile respective nu beneficiazã de nicio altã garanție.

Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul MF la rubrica Transparențã decizionalã.
https://europa.eu/taxedu/home_ro

***

comunicat de presa 16 februarie


„Finanțarea Societăților Comerciale” – business breakfast event

Revista Patronatului Român  împreună cu Aura Icodin, fondator A_BEST, organizează o serie de evenimente dedicate dezvoltării afacerilor românești, în seria „The Right Business Choice”,...

SUNWAVES FESTIVAL, SW DUNES ÎN RAS AL-KHAIMAH, UAE, 02-05 MARTIE 2023

PRIMUL BRAND ROMÂNESC CE ORGANIZEAZĂ UN FESTIVAL DE MUZICĂ ÎN EMIRATELE ARABE UNITE. PRIMUL FESTIVAL DIN LUME CE PRIMEȘTE APROBARE PENTRU A-ȘI DESFĂȘURA PROGRAMUL...
spot_img
spot_img
spot_img

video

spot_img
7,827FaniÎmi place
290AbonațiAbonați-vă
spot_img

Abonează-te la newsletter

spot_img

evenimente

george.bcr.ro