marți, noiembrie 28, 2023
AcasăREVISTA ONLINEComunicate de presa„How to Attract Investors and Grow a Company” – eveniment organizat de...

„How to Attract Investors and Grow a Company” – eveniment organizat de către SCEB și BRCC pentru mediul de afaceri din vestul României

„How to Attract Investors and Grow a Company” a fost un eveniment dedicat mediului de afaceri din zona de vest a României organizat de către Supreme Council of European Business (SCEB) și British Romanian Chamber of Commerce (BRCC). Conferința a avut loc joi – 18 mai 2023 – la Hotel Atlas din Timișoara.

Investițiile reprezintă unul dintre motoarele principale ale dezvoltării unei companii, indiferent de dimensiune sau locație. Chiar dacă există investiții interne, făcute de străini în facilități productive sau fuziuni și achiziții transfrontaliere, toate sunt importante pentru o companie, cu atât mai mult în perioade cu multă presiune financiară, cum este aceasta.

Tema a fost abordată din câteva perspective – cheie de către speaker-ii prezenți în panel.

Oana Alda – Auditor, INAQ Consulting: Certificările companiilor au devenit o necesitate în România. Acestea reprezintă un prim pas către atragerea investitorilor strategici pentru companii, producători și antreprenori, indiferent de nivelul pe care îl au, fiindcă vin cu prețuri, instrucțiuni, proceduri și creează o standardizare a proceselor și operațiunilor derulate.

Carmen Liptak – Director Regional Exim Banca Românească: Începând cu anii 2020, odată cu pandemia, Exim Banca Românească a fost prima bancă care a aderat la programul IMM Invest. Mă mândresc că printre primele credite acordate au fost pentru antreprenorii din Timișoara. Finanțările au reprezentant combustibilul care le-a permis antreprenorilor să reia activitatea, să producă plus valoare și să își mențină angajații în perioada de criză pandemică 2020-2022 și până în 2023.

Anneliese LAMOS – General Manager, Global Tehnic: Calitatea este întotdeauna prioritară atunci când dorești să atragi un partener strategic. Apoi, trebuie să știi cu exactitate cu cine lucrezi, să poți avea încredere în partener. La rândul tău, trebuie să fii impecabil în conduită și să știi să te adaptezi condițiilor de pe piață. Clienții pe care îi ai vorbesc despre valoarea ta cu care te prezinți în fața unui partener și trebuie să transmiți un anumit statut de încredere.

Adrian BĂDESCU – CEO Medici’s Clinics: Din punct de vedere al antreprenoriatului, Timișoara suferă. Am spus-o de multe ori, de aceea este foarte important să sprijinim fiecare business antreprenorial. Am pornit cu afacerea în urmă cu 25 de ani, încercând să ne facem profesia și să dezvoltăm și un cabinet medical. Am ajuns la o rețea de clinici locale și, probabil, principalul jucător din domeniul medical din vestul țării. Anul trecut, am reușit să atragem un investitor foarte mare, iar în momentul de față suntem parte din grupul MedLife, o rețea de aproape o jumătate de miliard de euro.

Sorin MAXIM – Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest: ADR Vest finanțează, în general, granturi din fonduri de la Uniunea Europeană pentru microintreprinderi și IMM-uri, dar de anul acesta va mai avea și o componentă de instrument financiar, fond de capital de risc, care va acoperi o zonă de inovare în tehnologie și IT, pe care este foarte greu să o finanțezi dintr-un grant. ADR va avea și componentă de digitalizare a întreprinderilor.

În cadrul conferinței au luat cuvântul și reprezentați ai instituțiilor locale, precum Primăria Timișoara, ANAF sau ITM Timiș.

Alături de cele două organizații au fost, în calitate de parteneri: Diamond – Inaq Consulting, Gold – Cost Contab Group, Silver – Exim Banca Românească. În categoria Wine Partners s-a aflat Camele Cricova, iar printre Supporting Partners s-au numărat MBS Holding, Nomade Communication, MAPPS – Evaluatori de valori. Partenerii media ai conferinței au fost: Ziarul Bursa, TheBizz, The Diplomat, Transilvania Business, Oameni și Companii, Events Online, Business Mark, Pria Events, Jurnalul De Afaceri, Revista Patronatului Român, Gazeta de Agricultură și Radio România Timișoara.

Supreme Council of European Business este o organizație internațională care își propune să creeze și să dezvolte oportunități de afaceri pentru progresul economic și educațional al fiecărui cetățean al lumii. SCEB acționează prin consilii sectoriale din țări europene și non-europene și reunește oameni de afaceri, factori de decizie și experți din diverse industrii. Întreaga comunitate lucrează împreună pentru a crea un mediu de afaceri internațional caracterizat de agilitate și mai bine adaptat provocărilor actuale.

British Romanian Chamber of Commerce o cameră de comerț cu prezență în Londra și București, este cea mai importantă organizație condusă de afaceri care promovează comerțul și investițiile bilaterale între Regatul Unit și România din 1998. Camera de comerț se implică activ în crearea şi susţinerea unui mediu de afaceri dinamic, în care liberul schimb și investițiile sprijină companiile în procesul de dezvoltare.

„How to Attract Investors and Grow a Company” – An Event Organized by SCEB and BRCC For The Business Environment In Western Romania

„How to Attract Investors and Grow a Company” was an event dedicated to the business environment in the western part of Romania and organized by the Supreme Council of European Business (SCEB) and the British Romanian Chamber of Commerce (BRCC). The conference was on Thursday – May 18, 2023 – at the Atlas Hotel in Timișoara.

Investments are one of the main drivers of a company’s development, regardless of size or location. Even if there are domestic investments, made by foreigners in productive facilities or cross-border mergers and acquisitions, they are all important for a company, even more so in times of great financial pressure like this.

The topic was approached from several key perspectives by the panel speakers.

Oana Alda – Auditor, INAQ Consulting: Company certifications became a necessity in Romania. They represent a first step towards attracting strategic investors of companies, producers, and entrepreneurs, regardless of their level, because they come with prices, instructions, with procedures and create standardization of their operations.

Carmen Liptak – Regional Director Exim Banca Românească: Starting in 2020, with the pandemic, Exim Banca Românească was the first bank to join the IMM Invest program. I am proud that among the first loans granted were for entrepreneurs from Timișoara. Funding represented the fuel that allowed entrepreneurs to resume activity and produce added value, and keep their employees, during the pandemic crisis period 2020-2022 and until 2023.

Anneliese LAMOS – General Manager, Global Technical: Quality is always a priority when you want to attract a strategic partner. Then, you need to know who you are working with, to be able to trust your partner. In return, you must have a conduct beyond reproach and know how to adapt to market conditions. The customers you have illustrate your value to a future partner and your reputation must have a certain status of trust.

Adrian BĂDESCU – CEO of Medici’s Clinics: From the point of view of entrepreneurship, Timișoara is suffering. I’ve said it many times, and that’s why it’s very important to support every entrepreneurial business. We started the business 25 years ago, trying to make our profession and also develop a medical office. We ended up with a network of local clinics and probably the main player in the medical field in the west of the country. Last year, we managed to attract a very large investor, and at the moment we are part of the MedLife group, a network worth almost half a billion euros.

Sorin MAXIM – Director General of the West Regional Development Agency: ADR West generally finances grants from funds from the European Union for micro-enterprises and SMEs, but from this year it will also have a financial instrument component, venture capital fund, which will cover an area of technology and IT innovation, which is very difficult to finance from a grant. ADR will also have a digitalization component for enterprises.

Representatives of local institutions, such as Timișoara City Hall, ANAF, or ITM Timiș, also spoke during the conference.

Alongside the two organizations were, as partners: Diamond – Inaq Consulting, Gold – Cost Contab Group, and Silver – Exim Banca Românească. Camele Cricova was in the Wine Partners category, and MBS Holding, Nomade Communication, and MAPPS – Value Appraisers were among the Supporting Partners. The media partners of the conference were: Ziarul Bursa, TheBizz, The Diplomat, Transilvania Business, Oameni si Compani, Events Online, Business Mark, Pria Events, Jurnalul De Afaceri, Revista Patronatului Român, Gazeta de Agricultura and Radio Romania Timișoara.

The Supreme Council of European Business is an international organization that aims to create and develop business opportunities for the economic and educational progress of every citizen of the world. SCEB acts through sectoral councils from European and non-European countries and brings together business people, decision-makers, and experts from various industries. The entire community is working together to create an international business environment characterized by agility and better adapted to today’s challenges.

The British Romanian Chamber of Commerce, a chamber of commerce with offices in London and Bucharest, is the leading business-led organization promoting bilateral trade and investment between the United Kingdom and Romania since 1998. The Chamber of Commerce is actively involved in creating and sustaining a dynamic business environment, where free trade and investment support companies in their development process.


Business Breakfast & Networking Event

un eveniment organizat de Consiliul Patronatelor ESG din România și Institutul Bancar Român. Parteneri: Camera de Comerț Belgia – Luxemburg – România – Moldova BEROCC,...

Ce este ESG? Pentru cine este ESG?

Ori că știm, ori că nu știm, diverse aspecte incluse în cei trei piloni ESG sunt deja implementate în organizațiile noastre. Când analizăm cerințele specifice...
spot_img
spot_img
spot_img

video

spot_img
7,827FaniÎmi place
290AbonațiAbonați-vă
spot_img

Abonează-te la newsletter

spot_img

evenimente