miercuri, octombrie 4, 2023
AcasăREVISTA ONLINEComunicate de presaMODELE DE BUNĂ PRACTICĂ LA NIVEL EUROPEAN CU PRIVIRE LA PLANURILE...

MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ LA NIVEL EUROPEAN CU PRIVIRE LA PLANURILE NAȚIONALE DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

„MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ LA NIVEL EUROPEAN CU PRIVIRE LA PLANURILE NAȚIONALE DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ” – material prezentat vineri, 14 mai 2021, in cadrul conferintei de presa comune CNIPMMR-ANAT.

PNRR a fost depus de 14 țări: Portugalia, Franța, Germania, Grecia, Slovacia, Danemarca, Spania, Letonia, Luxembourg, Belgia, Italia, Austria, Ungaria și Slovenia.

REZUMAT:

Într-o foarte mare măsură, țările UE vor finanța prin PNRR acele părți ale economiei pentru care respectiva țară aduce valoare adăugată la nivelul UE. În plus, acolo unde este posibil, țările care au în derulare programe/strategii de dezvoltare a diverselor sectoare vor deconta din PNRR acele cheltuieli ce se referă la eficiență energetică și digitalizare.

Astfel, Germania dorește să digitalizeze întreaga producție (1.1 mld euro în proiecte), să finanteze proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniul industrial (859 mil euro) și clustere de inovare (232 mil). Aceste proiecte vor fi finanțate doar dacă în parteneriatele create, minim 30% din finanțare se va duce către sectorul IMM. Un accent important va fi pe investiții în cercetarea și dezvoltarea domeniului auto, domeniului 5G și al nanotehnologiei. Digitalizarea va fi elementul central în cadrul învățământului, Germania dorind să digitalizeze integral educația și să instruiască tot personalul angajat în acest domeniu.

Franța va pune accent pe dezvoltarea sectorului hi-tech și doreste ca până în 2025 să apară 3 unicorni în domenii precum: tehnologii cuantice, securitate ciberbetică, cloud computing, big data, tehnologia comunicațiilor (5G/6G). În plus, Franța a dedicat o componentă întreagă finanțării afacerilor. IMM-urile vor primi până la 20 mld. euro în credite de angajat, scutiri de taxe și impozite, granturi pentru mici proiecte de eficiență energetică. În plus,  aproximativ 250 milioane euro sunt alocate fondurilor de investiții regionale, care vor finanța IMM-uri și care se preconizează că vor avea un efect de levier de aproximativ 1 mld. euro în doar 2 ani.


Portugalia are 2 componente întregi dedicate mediului privat “Capitalizare și inovare în afaceri” și “Companiile 4.0” care implică atât finanțare directă către companii în vederea restabilirii acestora la nivelul de dinaintea pandemiei cât și finanțare prin instrumente financiare. O parte din alocare va fi destinată programului Startup Portugalia pentru finanțarea startupurilor.

Danemarca a inclus o subcomponentă dedicată digitalizării IMM-urilor și încurajării exportului. În cadrul acestui program vor fi acordate subvenții pentru digitalizarea IMM-urilor.

PNRR-ul Spaniei conține 4 componente dedicate IMM-urilor printre care sunt incluse programe pentru creșterea competitivității, digitalizare, internaționalizare și linii de sprijin financiar.

Italia va sprijini prin PNRR resuscitarea IMM-urilor și în special turismul.

SECTORUL IMM

PORTUGALIA

Componența 5 a PNRR-ului “Capitalizare și inovare în afaceri”

Investițiile în aceasta componentă se ridică la 1.36 miliarde EUR. În mod complementar, Portugalia va utiliza componenta de împrumuturi a instrumentului pentru Recuperare și reziliență în valoare de 1.55 miliarde EUR destinat capitalizării companiilor.

Obiectivele sunt:

 1. i) finanțarea directă către companii în vederea restabilirii nivelurilor de autonomie după ce efectele economice extrem de nefaste ale pandemiei au agravat problema structurală a capitalizării reduse a firmelor portugheze,
 2. ii) finanțare prin instrumente financiare (împrumuturi)

Componența 16 a PNRR-ului “Companiile 4.0” (650 milioane EUR). Vizează:

 1. a) Consolidarea competențelor digitale ale angajaților
 2. b) Modernizarea modelului de afaceri al companiilor
 3. c) Crearea de noi canale digitale pentru comercializarea produselor și serviciilor;
 4. e) Stimularea spiritului antreprenorial bazat pe digital Startup Portugalia

FRANȚA:

Componenta 5 a PNRR-ului “Finanțarea afacerilor”

– O reformă a legii privind achizițiile publice va crea cadrul pentru acces mai facil al IMM-urilor la contracte publice;

– Se pregătesc scutiri de taxe și impozite

– Garanții ale împrumuturilor (total 20 mld. euro)

– Investiții în fonduri de investiții regionale de aprox. 250 mil. euro, care vor finanța IMM-uri și care se preconizează că vor avea un efect de levier de aproximativ 1 mld. euro în doar 2 ani

– Deși nu sunt foarte multe măsuri strict legate de IMM-uri, importanța acestora este justificată prin prezența lor ca și parteneri în diverse domenii, cum ar fi:

 • pentru acele IMM-uri care vor participa la scăderea emisiilor poluante se pot cofinanța cheltuielile în masura a 30% (maxim 25.000 euro) și apoi pot obține facilități fiscale
 • IMM-urile care vor participa la indeplinirea strategiilor aferente digitalizării vor putea beneficia de facilități fiscale, precum și de credite de lucru sau granturi (dar doar în cazul proiectelor de cercetare-dezvoltare, derulate în consorțiu)

– În document se vorbește despre suplimentarea din PNRR a fondurilor pentru strategiile de investiții naționale și decontarea acelor părți care se pliază pe specificul PNRR

DANEMARCA

Componenta 6 a PNRR-ului “Digitalizarea” (0,7miliarde EUR)

6.4 SME’s digital transition and export, include un program de subvenții/granturi pentru digitalizarea IMM-urilor.

SPANIA

Componentele 12-15 “Modernizarea și digitalizarea IMM-urilor, recuperarea turismului și impuls către o națiune antreprenorială – Spania” (alocare 16 miliarde EUR).

COMPONENTA 12. Politica industrială Spania 2030

COMPONENTA 13 Spor la IMM-uri (4,9 miliarde EUR)

C13.I1 Antreprenoriat. Un set de măsuri care vizează consolidarea ecosistemului antreprenorial, care sunt abordate sub umbrela cadrului strategic din Politica IMM-urilor 2030, Strategia națională antreprenorială Spania și Agenda digitală Spania 2025. Măsurile sunt incluse în patru domenii principale: abilități antreprenoriale, instrumente pentru a facilita crearea și transferul de companii și managementul afacerilor în stadii incipiente, diseminare șicomunicare pentru a consolida poziționarea Spaniei ca țară antreprenorială și linii de sprijin financiar pentru activitatea antreprenorială a IMM-urilor.

C13.I2 Promovarea creșterii IMM-urilor prin diferite linii de acțiune: (i) un program de competențe pentru creșterea IMM-urilor,(ii) dezvoltarea unui program de sprijinire a antreprenoriatului industrial al IMM-urilor, (iii) consolidarea sistemului spaniol de garanție reciprocă, pentru a crește lichiditatea IMM-urilor, oferind sprijin sub formă de garanții și (vi) un fond NEXT-TECH pentru creșterea startup-urilor inovatoare în tehnologii perturbatoare.

C13.I3 Digitalizare și inovare. Acesta include, printre altele, programe de subvenționare pentru IMM-uri pentru costurile adoptării soluțiilor digitale și a transformării.digitalizare, pentru a sprijini proiectele de digitalizare a lanțului valoric al diferitelor sectoare industriale (clustere recunoscute ca Agrupaciones Companii de afaceri inovatoare) și suport pentru hub-uri de inovare digitală.

C13.I4 Sprijin pentru comerț, constând din trei acțiuni:

 • Programul de modernizare a comerțului: fond tehnologic. Linie de ajutor pentru comercianții mici și mijlocii, individual sau prin intermediul asociațiilor, pentru proiecte din sector care vizează încorporarea de noi tehnologii și crearea unei platforme digitale pentru comerț care acesta va spori prezența micilor comercianți în noile canale de poziționare și distribuție.
 • Programul piețelor durabile: finanțarea proiectelor de îmbunătățire în modernizarea piețelor municipale, a zonelor comerciale, a piețelor vânzări non-sedentare și canale scurte de marketing.
 • Consolidarea Centrului de Cercetare și Control al Calității.

C13.I5 Internaționalizare . Consolidarea capacităților și instrumentelor sistemului spaniol de a sprijini exporturile, internaționalizarea și investițiile străine prin inițiative multiple

COMPONENTA 14 Plan de modernizare și competitivitate pentru sectorul turistic. Program de digitalizare și informații pentru destinații și sectorul turistic, care își propune să implementeze acțiuni de promovarea digitalizării atât a destinațiilor, cât și a companiilor de turism.

COMPONENTA 15 Conectivitate digitală, promovarea securității cibernetice și Lansare 5G. Finanțarea investițiilor și cheltuielilor derivate din conectivitate pentru IMM-urile și conexiunea în bandă largă pentru școlari sau studenți care au nevoie de aceasta.

ITALIA

Componenta 2: digitizare, inovare și competitivitate în sistem productiv

Componenta 2 a Misiunii 1 își propune să consolideze competitivitatea sistemului de producție consolidarea ratei de digitalizare, inovație tehnologică și internaționalizare printr-o serie de intervenții complementare.

Componenta: TURISM ȘI CULTURĂ 4.0

Investițiile planificate vizează îmbunătățirea facilităților de cazare turistică și a serviciilor turistice, modernizarea și îmbunătățirea standardelor de aprovizionare, cu dublu obiectiv de creștere a capacității afaceri competitive și să promoveze o ofertă turistică bazată pe durabilitatea mediului, inovare și digitalizarea serviciilor.

GERMANIA

– Se pregătesc 3 direcții majore de investiții:

– Digitalizarea producției: buget de 1.1 mld. euro, descompus în proiecte de 1.8 mil euro pentru sisteme de producție conectate digital, economisirea resurselor și producție eficientă din punct de vedere energetic precum și investiții în tehnologii pentru vehicule și sisteme: conducere automată, noi trenuri inovatoare, construcții ușoare, modele digitale de afaceri și soluții de mobilitate

– Produse inovatoare, cercetare și dezvoltare în producție: buget de 859 mil. euro, proiecte de 5 mil. euro, proiecte comune de la companii, instituții științifice, alți parteneri. MINIM 30% din finanțare trebuie să fie destinată IMM-urilor.

– Clustere de inovare, buget de 232 mil. euro, proiecte de 7.5 mil euro pentru crearea de organizații cluster în care sunt conectate în rețea companii din industria vehiculelor și furnizorilor. 30% dintre membrii clusterului trebuie să fie IMM-uri.

– Strategia Germaniei are la bază industriile pentru care țara este cunoscută: auto și transport feroviar

Franța și Germania vorbesc la comun despre strategia 5G și chiar tehnologii de comunicații viitoare (6G) și crearea unui cadru de dezvoltare a infrastructurii și apoi a activităților comerciale pe aceste tehnologii.

Ambele strategii vorbesc de complementaritate cu strategii naționale, cu programe în curs de derulare și despre atingerea scopurilor privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru anii 2030 și 2050.

POLONIA (în lucru, nu este depus)

– Investiții în sectorul IMM de 500 mil euro direcționate către:

– Fondul Polonez de Dezvoltare (fond de investiții guvernamental)

– programul Start în Polonia,

– Program de garantare pentru IMM-uri

– Programul de electromobilitate

– Creșterea competitivității fermelor prin implementarea de soluții în domeniul agriculturii 4.0

– Debirocratizare pentru cetățeni și IMM-uri prin simplificarea procedurilor, minimizarea costurilor și facilitarea contactelor cu instituțiile publice.

– Investiții în sectorul verde (în special legate de economia circulară, care vor avea ca rezultat o mai bună gestionare a materialelor) precum și investiții în firme ce prezintă produse noi din materiale reciclate sau modalități mai eficiente de reciclare și gestionare a deșeurilor

Sectorul despre care se vorbește cel mai mult este sectorul agriculturii și creșterea competitivității acestui sector la nivel european.

BULGARIA (în lucru, nu este depus)

– Finanțare în infrastructură pentru parcuri industriale, inclusiv instrumente de tip ajutor de stat pentru menținerea și dezvoltarea firmelor în cadrul parcurilor (208 mil. euro + 50% cofinanțare)

– Crearea de 3 fonduri de investiții:

– Fondul pentru modernizare tehnologică 200 mil. euro

– Fondul “tranziția verde” prin producerea și stocarea de energie de către IMM-uri + optimizarea soluțiilor de mediu 125 mil. euro

– Fondul pentru sprijinirea tranziției către digitalizare, inclusiv tranziția către industrii 4.0 și cercetare-dezvoltare în cadrul noilor tehnologii, 125 mil. euro

Fun fact:

Acronimul IMM apare în PNRR-ul fiecărei țări, dar la unele apar mai des decât la altele:
– Romania 21 apariții
– Franța 54 apariții
– Germania 128 apariții
– Polonia 71 apariții
– Bulgaria 14 apariții

SECTORUL DIGITALIZĂRII ȘI AL TEHNOLOGIEI 5G

FRANȚA

– Digitalizarea și tehnologia 5G sunt descrise ca factori determinanți în scăderea emisiilor de CO2 și gaze cu efect de seră

– Prin PNRR se dorește suplimentarea programelor naționale începute în 2021, astfel:

– 350 mil. euro pentru tehnologii cuantice => scopul fiind crearea de 16.000 locuri de muncă până în 2030, inclusiv 6.600 persoane ultra calificate în domeniu (doctori, ingineri, etc)

– 200 mil. euro pentru securitatea cibernetică => scopul fiind dublarea numărului de angajați în domeniu (să se ajungă la 75.000) + crearea de minim 3 unicorni în domeniu până în 2025

– 350 mil. euro pentru întreaga strategie națională “didactic și digital” ce implică educația digitală de la gradiniță la universitate

– 300 mil. euro strategie națională pentru industrii culturale și creative francize

– 300 mil. euro pentru strategia 5G și viitoare tehnologii de comunicații (6G) ce are ca scop repoziționarea Franței și obținerea unor așa numite suveranități tehnologice și suveranități operaționale.

– 300 mil. euro strategia cloud ce are ca scop obținerea de autonomie în acest domeniu pentru Franța și Europa.

GERMANIA

Absolut toate programele pentru IMM-uri sau conectate cu acestea vor avea componente digitale

1.4 mld. euro în modernizarea și digitalizarea infrastructurii educaționale, inclusiv recalificare și perfecționarea cadrelor didactice (documentul vorbește despre competentele digitale ale profesorilor ca fiind un element obligatoriu pentru viitoarele creșteri salariale)

Granturi de 700 mil. euro printr-un program federal pentru investiții în cercetare în domeniile nanotehnologiei, fotonică, robotică, 5G, sisteme informatice performante, big data, cloud computing și inteligență artificială

Program guvernamental pentru digitalizarea totală a căilor ferate din întreaga țară

POLONIA

– Investiții în infrastructura 5G și conectivitate în valoare de 1.4 mld. euro

– Digitalizarea sistemului educațional în valoare de 700 mld. euro (investiții + instruire resurse umane)


BULGARIA

– Investiții publice în digitalizarea agriculturii pe tot lanțul de distribuție “from farm to table” prin realizarea de fluxuri electronice de administrare a datelor fermierilor, centralizarea și utilizarea datelor de către firmele din lanțurile de distribuție

– Investiții în domeniul cultural, respectiv digitalizarea muzeelor, bibliotecilor și domeniul audio-vizual.

ALTE ASPECTE GENERALE:

Planurile comparate prezintă modalități clare de implementare a ideilor.

Planurile Franței și al Germaniei prezintă chiar timeline al desfășurării implementării precum și indicatori de urmărit.

Planul francez se axează pe creșterea numărului de angajați și pe dezvoltarea resurselor umane în general.

Planurile Franței, Germaniei și Poloniei au un lucru în comun: dezvoltă masiv acele domenii pe care respectivele țări le consideră ca fiind motoare de dezvoltare și anume: Franța pune accent pe resursa umană, Germania pe automatizări, iar Polonia pe o agricultură 4.0.

FUN FACT GENERAL:

Mai jos am pus un mic tabel cu numărul de pagini al PNRR-urilor din mai multe țări:

ȚARA RO FR DE IT ES PL HU HR BG
Pagini document 142 815 1241 269 348 498 432 1165 297

Cezar Iulian Armasu
Director Revista Patronatului Roman, Revista de cultura, sah si business Pallas Athena - https://pallasathena.ro/

SUNWAVES FESTIVAL, SW DUNES ÎN RAS AL-KHAIMAH, UAE, 02-05 MARTIE 2023

PRIMUL BRAND ROMÂNESC CE ORGANIZEAZĂ UN FESTIVAL DE MUZICĂ ÎN EMIRATELE ARABE UNITE. PRIMUL FESTIVAL DIN LUME CE PRIMEȘTE APROBARE PENTRU A-ȘI DESFĂȘURA PROGRAMUL...

consultare publică, proiectul de procedură pentru implementarea schemei de ajutor de...

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat vineri, 16 septembrie a.c., spre consultare publică, proiectul de procedură pentru implementarea schemei de ajutor de minimis prevăzută...
spot_img
spot_img
spot_img

video

spot_img
7,827FaniÎmi place
222AbonațiAbonați-vă

Abonează-te la newsletter

spot_img

evenimente