duminică, mai 19, 2024
spot_img

Motto: „Dacă angajăm oameni care sunt mai mici decât noi, vom deveni o companie de pitici. Dar dacă fiecare dintre noi angajăm oameni care sunt mai mari decât noi, vom deveni o companie de giganți.” – David Ogilvy

REGULAMENT

1. Tema concursului

1.1. Tema generală a eseurilor / articolelor este “mediul de afaceri”.
Aplicanții au libertatea de a alege un subiect care are legătură cu tema, cum ar fi, fără a se limita la:
– concepte, tehnici și modele aplicabile în afaceri;
– opinii subiective ale autorului privind mediul de afaceri în general, contextul social, politic, tehnologic, informational, legislativ ș.a.m.d. relevant pentru domeniul economic;
– topuri, evoluții în mediul de afaceri;
– specificul organizațional al companiilor de succes;
– proiecte antreprenoriale personale;
– interviuri cu persoane din domeniu;
– prezentări de companie;
– managementul eficient al resurselor umane în mediul afacerilor;
– resurse pentru afaceri;
– surse de finanțare ș.a.m.d.
1.2. Aplicanții nu sunt limitați la abordarea unui subiect ce are legătură cu domeniul de studiu al facultății pe care o urmează, având libertatea de a aborda, stilistic și tematic, orice temă cu referire la orice subiect despre care apreciaza ca ar putea fi de interes pentru mediul de afaceri.
1.3. Fiind vorba de un demers jurnalistic, spre deosebire de lucrările realizate în contexte academice, pentru eseurile și articolele propuse în concurs, nu există cerințe referitoare la rigoarea științifică, referințe bibliografice, conformitatea cu concepte, tehnici, modele unanim acceptate ș.a.m.d., aplicanții având libertatea de a exprima opinii personale.
1.4. În alegerea și realizarea temei, aplicanții se pot consulta și pot primi suport de la colegi, prieteni, cunoștințe, profesori. Dacă contribuția altor persoane la realizarea eseului / articolului este relevantă, aplicanții sunt rugați sa menționeze numele persoanelor implicate.
1.5. Textul ce face obiectul aplicației la concurs trebuie sa fie original, să nu fi fost publicat anterior în nici o forma și să nu fi făcut obiectul unei prezentări publice ori obiectul unei alte aplicații. Orice tentativă de plagiere va fi descalificată.
1.6. Lungimea optimă a textului este cuprinsă între minim 1.500 cuvinte și maxim 3.500 cuvinte. Fontul utilizat va fi Times New Roman, dimensiune 12, spațiere 1.5.

2. ÎNSCRIEREA în cadrul concursului se va realiza prin completarea formularului de aplicație din postarea de pe această pagină. (LINK FORMULAR) Ulterior, eseul va fi trimis pe e-mailul redactia@revistapatronatuluiroman.ro, alături de următoarele detalii:
– Nume, prenume, număr telefon;
– Anul de studiu și denumirea facultății în cadrul căreia sunteți student;


promovare online:

promovare online


3. Data limită de expediere a eseului este 05.05.2021, ora 23:59. UPDATE: data limita este 21.05.2021 – vezi termenele modificate

4. Fiecare participant poate înscrie o singură lucrare.

5. Premianții se vor stabili luând în considerare:
– evaluarea făcută de un juriu constituit din persoanele desemnate de partenerii proiectului: 50 puncte – punctaj maxim; un punct – punctaj minim.
– numărul de like-uri la postarea de pe social media – 25 puncte cele mai multe like-uri; următoarele regresiv până la un punct – cele mai puține like-uri.

6. Premiile acordate participanților sunt următoarele:
Premiul I – 500 lei în bani sau sub formă de bunuri și vouchere de achiziție bunuri și servicii.
Premiul II  – 300 lei în bani sau sub formă de bunuri și vouchere de achiziție bunuri și servicii.
Premiul III – 200 lei în bani sau sub formă de bunuri și vouchere de achiziție bunuri și servicii.
Organizatorii pot suplimenta numărul și valoarea premiilor acordate în cazul în care consideră că este cazul.

7. Lucrările vor fi publicate în Revista Patronatului Român și pe pagina de Facebook a acesteia. Pot exista lucrări care vor fi refuzate la publicare din considerente obiective, ce au legătură cu nerespectarea criteriilor enunțate anterior.

8. Lucrările din concurs vor fi prezentate și publicate așa cum sunt trimise, cu precizarea autorilor și, opțional, a datelor de contact ale acestora. (vezi lucrarile publicate AICI)

9. Fiecare participant are obligația de a înscrie în concurs un articol care nu a fost publicat anterior, garantând că este o creație originală. Aplicanții își asumă răspunderea pentru respectarea normelor legale în materia proprietății intelectuale.

10. În cazul în care se dovedește că lucrarea nu este o creație originală proprie, participantul este automat descalificat din concurs.

11. Angajații sau rudele ori afinii organizatorilor și/sau partenerilor, până la gradul al IV-lea inclusiv, nu au drept de participare la concurs.

12. Concursul se anulează dacă se primesc mai puțin de 15 eseuri / articole.

13. Înscrierea în cadrul concursului de eseuri echivalează cu acordul aplicanților cu privire la toate dispozițiile regulamentului.

14. Orice dispută, diferend, litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul regulament, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Ilfov din București, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia.

15. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa cele publicate, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe desfăşurarea CONCURSULUI, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.

16. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui CONCURS vor fi comunicate către public şi aplicanţi cu cel puţin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile, în orice modalitate. Publicarea în Revista Patronatului Român a unei note privind modificarea REGULAMENTULUI echivalează cu instiintarea tuturor aplicantilor.

17. Completarea formularului echizaleaza cu acceptul aplicantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. (acordul conform normelor GDPR).

18. Simultan, dar fara a avea legatura cu concursul, se desfasoara selectie pentru programe de internship si mentorat. Prin formularul de inregistrare, aplicantii pot opta pentru inscrierea la unul sau mai multe programe.

PARTENERI

Institutul Arbitral Roman
Institutul Arbitral Român s-a născut din dorința și practica consensului, în acest interval istoric, în care interconectivitatea a devenit o relație ireversibilă, ”producând” cetățeni mai cosmopoliți, mai toleranți și mai pregătiți pentru compromis. Viitorul nu poate fi decât al consensului, căci, practica consensului dilată și devine condiție sine qua-non a realizării mondializării. Consensul generează solidaritate!
Institutul Arbitral Roman a fost înființat ca un centru de excelență în cercetarea, formarea și practica în domeniul arbitrajului commercial.
Institutul reunește între membrii săi profesioniști în arbitrajul international si domestic și reprezentanți de seamă ai mediului academic, în misiunea nobilă de promovare a arbitrajului în Romania ca metoda principală de soluționare pe cale alternativă a disputelor, în special în raporturile dintre profesioniști.


ICOTI – Inițiativa Pentru Competitivitatea Tinerilor

vezi PAGINA

Programe de mentorat 

Specialişti de prestigiu vor oferi consultaţii, asistenţă şi colaborare pentru perioade determinate de timp tinerilor interesaţi, prin stagii de mentorat. Mentoratul este un factor dinamizant determinant în educaţia tinerilor cu capacităţi deosebite, care doresc să vizeze performanţa şi succesul în diferite domenii. Tinerii care vor parcurge aceste stagii, vor putea fie mentori la rândul lor pentru alţi tineri interesaţi.


Centrul de Marketing
Suntem o echipă de specialiști în marketing care sprijină persoanele interesate să învețe și să aplice tehnici de marketing în vederea promovării afacerii și dezvoltării personale.
Centrul de Marketing este constituit ca organism de cercetare în domeniul marketingului, ce si-a asumat misiunea “să promoveze marketingul, alături de reprezentanţi ai mediului economic, social şi de afaceri, pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei şi societăţii.”
Conf.univ.dr.Alexandru-Mircea Nedelea
Univ. Ștefan cel Mare din Suceava
Centrul de Marketing
www.centruldemarketing.ro
Tel. 0740019277


Cu o experiență de peste 30 de ani la nivel internațional și din anul 2004 pe piața din România, Rezon Media Grup activează în domeniul produselor informaționale având în acest moment peste 30.000 de clienți unici la nivel național.
Suntem o companie dinamică, dornică să-și consolideze poziția pe segmentul de piață  pe care acționează fiind în permanență preocupați de informarea legislativă curentă, completă, utilă și specializată a clienților noștri, de aceea, am creat ghiduri legislative, reviste de specialitate, cărţi si publicaţii pentru a deservi nevoia de informaţii a unui cerc mare de persoane din diferite grupe profesionale  (manageri, contabili, specialişti în domeniul relațiilor de muncă sau financiar, antreprenori, avocați, etc.).
Experiența dobândită în toți acești ani se observă din calitatea și eficiența publicațiilor noaste care au o însemnată orientare practică, venind în ajutorul partenerilor noștri nu doar prin informațiile legislative actualizate ci şi prin explicații tehnice privind modul în care modificările legislative afectează activitatea desfăşurată, asupra responsabilităților profesionale, oportunităților, drepturilor și obligațiilor izvorâte din legi.
rezonromania.net
Rezon Media Group ofera premii 10 seturi a cate trei carti. Un set – valoarea de vanzare 419 lei


C.H. Beck – Scurt istoric

Editura C.H. Beck are ca obiect exclusiv de activitate editarea cărţilor şi a publicaţiilor cu tematică juridică şi economică. Editura s-a impus pe piaţa literaturii juridice în anul 1998 ca urmare a asocierii dintre grupul românesc al Editurilor ALL şi editura germană C.H. BECK. Începând cu anul 2001, Editura All Beck s-a desprins din Grupul Editurilor ALL, iar din 2006 a preluat numele partenerului său european C.H. Beck, devenind astfel o societate independentă, cu capital majoritar german. Compania a devenit astfel parte integrantă a trustului european C.H. BECK, unul dintre cele mai vechi şi mai reprezentative din Europa, grup fondat în anul 1763. În prezent, acest grup include mai multe societăţi din Germania, Elveţia, Cehia, Polonia şi România.
 
 

Editura Seneca publică filosofie practică și ecologie.
Pentru binele Tău și pentru binele Naturii. Pentru viața armonioasă și cu folos.
Pentru că dorim să ne adresăm inclusiv și în special tinerilor, cărțile lansate beneficiază de o grafică realizată special de elevi de la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.
Ei s-au inspirat din textele lui Seneca și le-au însuflețit prin imagini care să le reprezinte, dar care le reflectă în același timp și propria lor personalitate.
Editura Seneca este prima editură verde din România. Folosim exclusiv hârtie reciclată și avem un ”layout verde” – am calculat dimensiunile cărților și paginarea astfel încât să reducem cât mai mult posibil pierderile de material.Surplusul de hârtie este transformat în semne de carte, cărți poștale sau carnețele. Am ales o tipografie acreditată FSC și IMPRIM VERT – adică folosim doar cerneală și adezivi pe bază de apă, nepoluanți, pentru producția cărților.


Despre CREDIDAM
Înființare, scop și reprezentare
CREDIDAM este o asociaţie non-profit înfiinţată în 1996.
Scopul asociaţiei este de a colecta şi repartiza banii cuveniţi artiştilor interpreţi români şi străini, bani proveniţi din difuzarea înregistrărilor comerciale de către posturile de radio şi TV, operatorii de cablu, cinematografe, restaurante, hoteluri, baruri, discoteci, organizatori de evenimente artistice, etc.
În prezent, CREDIDAM, organism de gestiune colectivă a drepturilor artiștilor interpreți – reprezintă pe teritoriul României peste 15.500 de membri direcți, artiști interpreți sau executanți, români și străini și, indirect, circa un milion de artiști interpreți sau executanți străini, în baza celor 46 de acorduri internaționale încheiate cu organismele de gestiune colectivă similare din alte țări.

PARTENERI MEDIA

PREMII

         

FORMULAR INSCRIERE    DANU