duminică, iunie 20, 2021
AcasăREVISTA ONLINEArticoleAdresa transmisa Curtii de Conturi a Romaniei

Adresa transmisa Curtii de Conturi a Romaniei

Domnului NICOLAE VĂCĂROIU
PREŞEDINTELE
CURŢII DE CONTURI A ROMÂNIEI

Referitor: Măsuri ale comisiilor Camerelor de conturi judeţene prin controalele efectuate la unele Primarii
privind eliberarea autorizatiei de efectuare a unor lucrari de foraj si excavatii.

CONFEDERATIA PATRONATUL ROMAN reprezentativa la nivel national pentru 8 sectoare de activitate este în partenariat cu Patronatul Producătorilor de Agregate din România, constituit conform prevederilor legale membru al UEPG (Uniunea Europeana a Producatorilor de Agregate cu sediul la Brusseles ), care a luat ființa in anul 2003 in scopul de-a colabora si a contribui constructiv şi la elaborarea cadrului juridic specific care guverneaza activitatea aferenta domeniului agregatelor mineraslEnoastră.
In acest sens ne-am anunţat existenţa tuturor organismelor statului abilitate in domeniul exploatării si comercializării agregatelor de carieră si balastieră (Agentia Nationala de Resurse Minerale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice, Ministerul Transporturilor, etc.
Operatorii economici cu activitate de exploatare a resurselor minerale, membrii ai Patronatului producătorilor de agregate minerale din România (PPAM), în număr de 14 asigură în România produse miniere de agregate minerale care reprezintă cca 50% din categoria rocilor tari şi 15 % din categoria rocilor moi.

Pentru toată suprafata de teren aferentă perimetrului de exploatare afectata de activitati de exploatare minieră, titularii de licente/ permise de exploatare, achită conform prevederilor legale urmatoarele taxe :
a- la bugetul de stat
b- la primarie pentru bugetul local
c- taxă teren inchiriat sau concesionat conform contractelor cu proprietarii,
d-taxa nouă impusă (Taxa Văcăroiu) de Camerele de conturi stabilită de Consiliu local.

In concluzie sunt trei taxe pe aceeasi suprafaţă de teren una la bugetul de stat şi a două la primărie la bugetul local şi în acest caz avem de a face cu o triplă taxare pentru aceaşi suprafaţă de teren cea ce contravine prevederilor Codului Fiscal.

Prin această adresa Patronatul încearca să prezinte un aspect pe care l-am sesizat din Controalele Camerelor de conturi de la nivelul judetelor, controale prin care in mod abuziv inspectorii interpretează unele prevederi ale legiilor fară temei si fară responsabilitate cu scopul constituirii de venituri la primării!
De cele mai multe ori ne intilnim cu atitudini ale inspectorilor Camerelor de conturi de genul: “noi punem Primariile , respectiv Consiliile locale sa impuna aceste taxe, iar daca sumele respective nu li se cuvin, cade in sarcina contribuabilului sa dea in judecata primaria sau consiliul local si sa-şi recupereze pe această cale sumele”!!! .
Noi credem ca o astfel de atitudine este cel puţin paguboasă dacă nu tendenţioasa din partea celor care efectueaza aceste controale.

Taxa pentru autorizare executare foraje si excavari , scoasă din contextul momentului cînd ea se datoreaza, sigur ca poate fi interpretată eronat, adica se prevede în baza Legii 50/91, republicată , pentru foraje si excavari ce se efectueaza in vederea determinarii rezervelor de resurse minerale si nu de către operatorii economici care exploateaza deja cariere sau balastiere si sub nici o forma pentru toată suprafata perimetrului de cercetare.
Specificam că aceasta taxa este prevăzută în Legea nr.50/91 revizuita si se refera la lucrarile de cercetare dezvoltare, prospectiune si studii NECESARE pentru DESCHIDERI DE CARIERE , BALASTIERE SONDE etc. astfel:
-Art.2 alin 3 lit.d din Legea 50/91 rev.prevede ”lucrari de CERCETARE SI DE PROSPECTARE a terenurilor-foraje si excavari – NECESARE in vederea efectuarii STUDIILOR GEOTEHNICE exploatarilor de cariere , balastierelor , sodelor de gaze si petrol precum si altor exploatari”.
Sau
-Art.3 ,alin 1 ,lit e.”lucrari de FORAJE SI EXCAVARI NECESARE pentru efectuarea studiilor geotehnice si prospectiunilor geologice,proiectarea si deschiderea de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata si subterane.”
Coroborat cu aceasta prevedere din Legea 50/91 revizuita a aparut in Codul fiscal, art. 267 alin. (4), nivelul financiar pe care consiliile locale îl pot pretinde pentru aceasta taxa , respectiv 0-7 lei/mp AFECTAT de acele lucrari de prospectiune, dezvoltare sau studii geotehnice . Acest metru patrat afectat,se refera la STUDII GEOTEHNICE, asa cum de altfel prevede si formularul tipizat cuprins in anexa la lege.
Sigur ca , in conditia in care, aceasta suma nu se pune in conexiune cu temeiul legii in baza careia a aparut taxa respectiva , ea pare a se aplica pentru suprafetele EXPLOATATE, ceea ce este complet eronat şi abuziv.
Codul fiscal – Legea nr. 571/2003 art. 267. al. 4, cu textul : ,,Taxa pentru ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE FORAJE SAU EXCAVĂRI NECESARĂ STUDIILOR GEOTEHNICE, RIDICĂRILOR TOPOGRAFICE, EXPLOATĂRILOR DE CARIERĂ, BALASTIERELOR, SONDELOR DE GAZE ȘI PETROL, PRECUM ȘI ALTOR EXPLOATĂRI SE CALCULEAZĂ ÎNMULȚIND NUMĂRUL DE METRI PĂTRAȚI DE TEREN AFECTAT DE FORAJ SAU DE EXCVAȚIE, CU O VALOARE STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL,,

Deoarece termenul EXCAVARE din prevederea de mai sus se confundă termenul de EXPLOATARE menţionăm că toate excavările, care au ca scop recoltarea probelor geologice şi/sau tehnologice necesare identificarii resurselor minerale şi/sau studiilor geotehnice sunt aduse la stadiul iniţial de acoperire a suprafeţei afectate de acestea, iar în exploatarea resurselor minerale se valorifică resursa minerală prin extracţie din zăcământ cu prelucrare /procesare şi valorificare.

Dat fiind impunerea abuziva si ilegală a prevederilor art. 267 al.4 din Codul Fiscal de către unele primarii in aplicarea Taxei pentru eliberarea autorizării de executare de foraje si excavare necesare studiilor geotehnice sau emis precizari in adresele unor institutii responsabile şi competente:

a.Adresa Agentiei nationale pentru resurse minerale nr. 400273/05.02.2004 (anexată) care se precizează: ,,Taxa se achită numai pentru autorizarea executiei de foraje şi excavații (șanțuri, tranșee, puțuri, etc.) necesare pentru a se stabili efectuarea lucrărilor de recoltare probe pentru STUDII GEOTEHNICE, amplasamentelor carierelor, balastierelor și a sondelor de gaze sau țiței ,

b.In adresa Finanțelor publice – Direcția generală de legislație impozite directe nr. 260936/06.04.2006 (anexată) se precizează: ,,taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavări se calculează și plătește numai pentru suprafețele de teren afectate care sunt necesare efectuării STUDIILOR GEOTEHNICE.

c. Adresa Curţii de conturi a Romaniei, nr.40520/03.06.2013 catre Patronatul asociatia profesionala a producatorilor de agregate minerale (anexata) transmisă şi la toate Camerele de conturi judeţene, prin care se arata in aliniatul 2 : “TAXA PREVAZUTA DE CODUL FISCAL PENTRU EXECUTAREA DE FORAJE SI EXCAVATII NECESARE STUDIILOR GEOTEHNICE TREBUIE SA SE APLICE DOAR PENTRU SUPRAFATA AFECTATA DE OPERATIUNILE RESPECTIVE, CARE ESTE CU MULT MAI MICA DECAT SUPRAFATA PERIMETRULUI DE EXPOATARE (SPRE EX: TAXA STUDII GEOTEHNICE PENTRU 200 MP AFECTATI, IN TIMP CE PERIMETRUL DE EXPLOATARE ESTE DE 20.000 MP).
OPERATORII ECONOMICI TITULARI DE LICENŢE/PERMISE DE EXPLOATARE NU EXECUTA LUCRĂRI DE FORAJ ȘI EXCAVAȚII PENTRU STUDII GEOTEHNICE conform prevederilor din.Codul fiscal – Legea nr. 571/2003 art. 267. al. 4, aceştia execută ACTIVITATI DE EXPLOATARE AUTORIZATE DE AGENŢIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE din acest motiv nu solicită eliberarea autorizatiei de la articolul mai sus amintit.
Orice interpretare s-ar da acestei taxe, ea nu poate fi aplicata decit asa cum Legea 50/91 o prevede pentru metri pătrati afectati de forajele sau excavarile efectuate pentru studii geotehnice în activitatea prospectiunii, cercetarii sau dezvoltarii unei cariere sau balastiere si nici decum intregii suprafată a perimetrului de exploatare.
Cu toate că adresa nr.40520/03.06.2013 de la Curtea de conturi a Romaniei, a fost transmisă la toate Camerele de conturi judeţene în anul 2013 cît şi în anul 2014, în documentele control de la primării inspectorii au impus această taxa şi acest lucru dovedeşte că adresa nu a fost adusă la cunoştinţa acestora, sau nu vor să fie aplicată.
Menţionăm ca am făcut cunoscute aceste aspecte la Camera de conturi a judeţului Argeş prin adresa PPAM Nr.230 din 04.12.2014 (transmisă prin poştă) şi la Camera de conturi a judetului Constanţa prin adresa PPAM Nr. 231 din 08.12.2014 înregistrată la data de 2478 din 09.12.204 de la care nu s-a primit nici-un răspuns
In general am fost obişnuiti ca prin controale inspectorilor de la Camerele de conturi se urmărea respectarea prevederilor legale în obţinerea veniturilor şi a cheltuielilor fondurilor de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, dar în cazul prezentat este o încalcare gravă a prevederilor legale (dublă impozitare) cu implicaţii dezastroase asupra mediului de afaceri din domeniul resurselor minerale.
Va rugam sa analizati cele de mai sus si sa ne transmite-ti decizia Dvs, cu atît mai mult cu cît sunt decizii judecătoreşti definitive si irevocabile date in instanta, decizii prin care s-au restituit de către primării astfel de sume retinute si necuvenite în forma în care ele au fost calculate .
După rezolvarea acestor litigii sunt şi acţiuni cu solicitare de daune ale titularilor de licenţe/premise de exploatare asupra celor care au stabilit măsuri de aplicare a acestei taxe, prin documentele de control la primării.
Avand în vedere aspectele prezentate vă rugăm sa analizati situatia creată care aduce grave prejudicii mediului economic de afacerie din domeniu, datorită nesuportarii financiare a acestui nou impozit impus de inspectorii Camerelor de conturi abuziv şi ilegal şi a să dispune măsurile cuvenite pentru respectarea prevederilor legale.
Cu convingerea că cele semnalate vor conduce la rezolvarea celor semnalate vă rugăm ca în termenul legal a ne transmite poziţia Dvs.

Va multumim pentru sprijin si intelegere!
Cu deosebit respect şi consideraţie!

CONFEDERAŢIA PATRONATUL ROMÂN
PREŞEDINTE
GHEORGHE NAGHIU

INTOCMIT
Dr. geol. Laurentiu Bogatu
Consilier economic CPR
Secretar general PPAM

spot_img
spot_img
promovare online:spot_img

Postari recente:

promovare online:spot_img
spot_img
3,525FaniÎmi place
5AbonațiAbonați-vă
spot_img

Recomandate:

Evenimente:

spot_img